خب تقریبا همه به محض این که سی دی هاشان زیر رایت می سوزد آن را خورد می کنند و یا دور می اندازند.

اما به هر دلیل اگر در زمان رایت سی دی به صورت دیتا سی دی شما سوخت اصلا ناراحت نباشد چون اگر مایل باشید می توانید در ادامه سی دی را مجددا رایت کنین حتی فایل هایی را که سالم رایت شدند را نیز حفظ کنید برای اینکار کافی است که از برنامه مانندNERO  شش به بالا و دیگر برنامه ها استفاده کنید.

سی دی سوخته خود را در رایتر قرار بدهید حال نحوه رایت را دوباره دیتا مورد نظر را انتخاب کیند و فایل هایی را که قرار است رایت کنید را مجددا انتخاب و ADD کنید.

دراین حالت رایتر از شما سی دی سوخته را قبول می کند و لازم نیست سی دی خام درون رایتر قرار بدهید.

نکته: حتما قبل از انتخاب و ADD کردن فایل ها باید بدانید که چه مقدار فضای خالی در سی دی سوخته دارید.این  مقدار را باید از میزان پر بودن حلقه پشت سی دی حدس بزنید و اگر بیشتر از حجم باقی مانده نخواهید رایت کنید.یعنی اینکه این سی دی دیگر فقط به درد فایل های کوچکتر میخورد.